שירותי החברה

תשובות לשאלות נפוצות

זכויות הבניה מורכבות מזכויות התב"ע (תכנית בניין עיר) וזכויות התמ׳׳א 38.
זכויות אלו מגדירות את סך זכויות הבניה, ובהתאם, את סוג הפרויקט אותו ניתן לבצע.
הזכויות מגדירות שטחי בניה, סה"כ יחידות, מספר קומות, ומתייחסות לאילוצים תכנוניים המשפיעים על אופי וסוג הפרויקט החדש.

כחלק מעבודת המנהלת, יבצע האדריכל בדיקת זכויות מקיפה.
האדריכל ייפגש עם גורמי התכנון ברשות המקומית, על מנת לגבש את סוג הפרויקט ואת תכנון הבניין החדש, באיזון מיטבי בין זכויות בעלי הדירות לבין כדאיות לייזום הפרויקט.

בכל עסקת תמ"א 38 ופינוי בינוי, זכויות הבנייה שייכות לבעלי הדירות.
חלק מזכויות בניה אלו מועברות ליזם, בתמורה למימון עלויות הבניה, והקמת הפרויקט ע"י היזם. בעלי הדירות זכאים לקבל דירה חדשה ומשופרת, הכוללת שטחים נוספים כולל ממ"ד, מרפסת שמש ובדרך כלל, גם מחסן וחניה.

כחלק מעבודת המנהלת, מפיק השמאי דו"ח כלכלי אובייקטיבי לקביעת רווחיות הפרויקט.
זאת, מתוך מטרה למצות את זכויות הדיירים, ובמקביל, לשקף ליזם את כדאיות המימוש של הפרויקט.
בהתאם, אדריכל המנהלת יפיק תכנית ראשונית לאישור הדיירים. ע"ב תכנית זו נצא למכרז היזמים.

סטנדרט הבנייה עליו סיכמו הדיירים והמפרט הטכני של הבניין החדש והדירות – הם אלו הקובעים את התמורה לבעלי הדירות. המפרט הטכני יכול להשתנות מעט בין יזם ליזם.

כחלק מעבודת המנהלת, ילווה מפקח הנדסי את בעלי הדירות החל משלב גיבוש המפרט הטכני של הדירות ושל השטחים הציבוריים ועד לפיקוח מוקפד ויומיומי על מימוש התכניות בשלבי הביצוע.

ראו: תמ׳׳א 38/2

לכל בעל דירה צרכים ורצונות שונים.
אפשרויות עיצוב הפנים רבות ומגוונות, ומותאמות אישית לכל דייר ולצרכיו הייחודיים.

כחלק מעבודת המנהלת, תלווה מעצבת פנים מטעמנו כל דייר בעיצוב דירתו,
וכן בעיצוב הלובי ויתר השטחים הציבוריים.

בבסיס ההתקשרות של בעלי הדירות עם היזם, עומד חוזה דיירים, המגדיר את התחייבויותיו של היזם כלפי הפרויקט ברמת פירוט גבוהה. הדיירים בפרויקט מלווים ע"י עורך דין האחראי על ייצוגם, בשלבי גיבוש הסכם ההתקשרות בפרויקט. החוזה מקיף את הגדרת התמורות, לוחות הזמנים, ערבויות לדיירים, רישום דירות ועוד.

כחלק מעבודת המנהלת, פועל עורך דין מטעם הדיירים לאשר את נוסח החוזה המוסכם, בו כלולים הסעיפים המגנים על בעלי הדירות. בנוסף, מגבש עורך הדין את מכרז היזמים המבטיח לבעלי הדירות בחירה מושכלת ונבונה ביזם מקצועי ואחראי.

שיאה של עבודת המנהלת הינו בליווי הדיירים בבחירת היזם המתאים. לאחר תכנון הבניין וגיבוש התמורות המתאימות לבעלי הדירות, תפרסם המנהלת מכרז ליזמים המעוניינים להקים את הבניין. היזמים הניגשים למכרז ייבחנו באספקטים שונים כגון, ותק, שביעות רצון, ניסיון רלוונטי, איתנות פיננסית, יושרה וכד'.

אנו כמנהלת נסייע לדיירים לאתר את היזם המתאים שיבחר מטעמם ולייצג אותם בכל שלבי הפרויקט מולו בפן ההנדסי, האדריכלי והמשפטי לטובת מימוש הפרויקט באיכות גבוהה ובלוח הזמנים שנקבע.

ראו: ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה

המנהלת היא ללא עלות עבור הדיירים. המנהלת מקבלת את תמורתה כאחוז קבוע ומוסכם מראש מהרווח היזמי, שיתקבל בהתאם לשלבי התקדמות הפרויקט ובכך מובטח ליווי צמוד של הדיירים לכל אורך הדרך. התמורה שקופה, קבועה ומוסכמת מראש בעלויות היזם בפרויקט.

המנהלת מפקחת על היזם לכל אורך הדרך, תוך וידוא מימוש איכותי ותכליתי של הפרויקט לטובת הדיירים יחד עם שמירת כדאיות ליזם. כמנהלת אנו פועלים אך ורק בשם הדיירים ומטעמם, ומעמידים לרשותם את שרותי המנהלת על הצד הטוב ביותר!

מאת: מרכז העיר נדל"ן

לבדיקת היתכנות וקביעת פגישה ראשונית,
ללא עלות וללא התחייבות >

נשמח להשיב על כל שאלה