שירותי החברה

תשובות לשאלות נפוצות

זכויות הבניה מורכבות מזכויות התב"ע (תכנית בניין עיר) וזכויות התמ׳׳א 38.
זכויות אלו מגדירות את סך זכויות הבניה, ובהתאם, את סוג הפרויקט אותו ניתן לבצע.
הזכויות מגדירות שטחי בניה, סה"כ יחידות, מספר קומות, ומתייחסות לאילוצים תכנוניים המשפיעים על אופי וסוג הפרויקט החדש. האדריכל מטעמנו יבצע בדיקת זכויות מקיפה מול גורמי התכנון ברשות המקומית. בהתאם נגבש את סוג הפרויקט ואת אופן ואופי תכנון הבניין החדש, באיזון מיטבי בין זכויות בעלי הדירות לבין כדאיות לייזום הפרויקט.

בכל עסקת תמ"א 38 ופינוי בינוי, זכויות הבנייה שייכות לבעלי הדירות.
חלק מזכויות בניה אלו מועברות ליזם, בתמורה למימון עלויות הבניה, והקמת הפרויקט ע"י היזם. בעלי הדירות זכאים לקבל דירה חדשה ומשופרת, הכוללת שטחים נוספים כולל ממ"ד, מרפסת שמש ובדרך כלל, גם מחסן וחניה.

השמאי מטעמנו מפיק דו"ח כלכלי לקביעת רווחיות הפרויקט ואיזון בין התמורות לדיירים לזכויות שיועברו ליזם.
בהתאם, נפיק תכנית ראשונית לאישור הדיירים ובהינתן אישורם נצא לדרך אל מול הרשות המקומית בבקשה לקבלת היתר בנייה.

סטנדרט הבנייה עליו יסוכם עם הדיירים והמפרט הטכני של הבניין החדש והדירות – הם אלו הקובעים את התמורה לבעלי הדירות. המפרט הטכני יכול להשתנות מעט בין יזם ליזם. אנו במרכז העיר נדל"ן מתחייבים למפרט דיירים שאינו יורד מסטנדרט דירות היזם לשיווק.

מפקח הנדסי מטעם בעלי הדירות ילווה את הפרויקט החל משלב גיבוש המפרט הטכני של הדירות ושל השטחים הציבוריים ועד לפיקוח מוקפד ויומיומי על מימוש התכניות בשלבי הביצוע.

לכל בעל דירה צרכים ורצונות שונים.
אפשרויות עיצוב הפנים רבות ומגוונות, ומותאמות אישית לכל דייר ולצרכיו הייחודיים.

מעצבת פנים מטעמנו במרכז העיר נדל"ן תלווה כל דייר בעיצוב דירתווכן בעיצוב הלובי ויתר השטחים הציבוריים.

בבסיס ההתקשרות של בעלי הדירות איתנו – מרכז העיר נדל"ן, עומד חוזה דיירים, המגדיר את התחייבויותינו כלפי הפרויקט ברמת פירוט גבוהה. הדיירים בפרויקט מלווים ע"י עורך דין מטעמם האחראי על ייצוגם, בשלבי גיבוש הסכם ההתקשרות בפרויקט בו כלולים הסעיפים המגנים עליהם

החוזה מקיף את הגדרת התמורות, לוחות הזמנים, ערבויות לדיירים, רישום דירות ועוד.