שירותי החברה

דרכה של דירה - 13 שלבים

בראשית נבצע בדיקת היתכנות לפרויקט, ונוודא כי התהליך בר ביצוע. בהמשך, נבצע בדיקת זכויות לבניין ונפיק דו"ח כלכלי המשקף עלויות ורווחים.

נבצע סדרת פגישות מול דיירי הבניין ונציגי הועד, נציג את תהליך העבודה, ונבחר עורך דין מומחה לייצוג משפטי של בעלי הדירות.

נציג את עיקרי התוספות והשיפורים עבור הדיירים, כתוצאה מתהליך ההתחדשות בבניין. עם הצגת התכנית לפרויקט וקבלת אישור הדיירים – נצא לדרך.

בשלב זה נפרסם וננהל מכרז לבחירת היזם לביצוע הפרויקט תמ׳׳א 38.

לאחר ביצוע בדיקות יסודיות, נבחר את היזם וננהל הליך חתימות ואישורים בין היזם לדיירי הבניין.

ננהל הגשת וקידום תכניות, לשם קבלת היתר בנייה הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט.

ננהל מתן ערבויות הנדרשות בחוק, הנוגעות להיבטי חוק מכר, היבטי המס, הסכמי שכר דירה, בדק ורישום.
ננהל תהליך מעבר הדיירים לדירות חלופיות, בשירות זמין ומתוך אחריות לטיפול בכל דייר.

בשלב זה ניפרד לשלום מהבניין הישן, העובר תהליך הריסה מן היסוד.

הקמת בניין חדש, בהתאם לתוכניות האדריכליות ובניהול ופיקוח מוקפד על רמות הביצוע ולוחות הזמנים.

עם אישורו של הבניין החדש, על התשתיות שבו, נקבל טופס 4 המאפשר קבלה וכניסה לדירות החדשות.

בשנה הקרובה נלווה את הבניין באופן שוטף וצמוד, לביצוע בדיקות בדק בית ומתן שירות במסגרת האחריות.

בשלב מסכם ואחרון, ננהל תהליך רישום בית משותף אל מול הרשויות.

לבדיקת היתכנות וקביעת פגישה ראשונית,
ללא עלות וללא התחייבות >

נשמח להשיב על כל שאלה