שירותי החברה

התחדשות עירונית

דרכה של דירה

shape-design-17

Initiate

1

בראשית נבצע בדיקת היתכנות לפרויקט, ונוודא כי התהליך בר ביצוע. בהמשך, נבצע בדיקת זכויות לבניין ונפיק דו"ח כלכלי.

2

נבצע סדרת פגישות מול דיירי הבניין ונציגי הועד, נציג את תהליך העבודה והנפשות הפועלות מטעמנו. לעיתים בשלב זה ניתן יהיה להציג סקיצה ראשונית של התכנון.

3

במקביל לבחירת הדיירים מפקח מטעמם – נתאם ונציג את עיקרי התמורות, התוספות והשיפורים עבור הדיירים, כתוצאה מתהליך ההתחדשות בבניין.

4

הדיירים יבחרו עורך דין לייצוג משפטי מטעמם ומולו ננהל את ההליך המשפטי לחתימת הסכם התמ"א ובו יוגדר גם המפרט ועיקרי התמורות שהוסכמו ובכפוף לאישור הרשות את התכנון.

5

עם הצגת התכנית לפרויקט וקבלת אישור הדיירים – נצא לדרך.

6

ננהל הגשת וקידום תכניות, לשם קבלת היתר בנייה הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט.

7

ניתן ערבויות הנדרשות בחוק, הנוגעות להיבטי חוק מכר, היבטי המס, הסכמי שכר דירה, בדק ורישום.

8

ננהל תהליך של מעבר הדיירים לדירות חלופיות (בעיקר בפינוי בינוי ותמ"א 38/2), בשירות זמין ומתוך אחריות לטיפול בכל דייר.

9

נחל בחיזוק וחידוש הבניין הישן (תמ"א 38/1) או ניפרד לשלום מהבניין הישן, העובר תהליך הריסה מן היסוד (תמ"א 38/2).

10

נקים בניין חדש, בהתאם לתוכניות האדריכליות ובניהול ופיקוח מוקפד על רמות הביצוע ולוחות הזמנים.

11

עם אישורו של הבניין החדש, על התשתיות שבו, נקבל טופס 4 המאפשר קבלה וכניסה לדירות החדשות.

12

בשנה הקרובה נלווה את הבניין באופן שוטף וצמוד, לביצוע בדיקות בדק בית ומתן שירות במסגרת האחריות.

13

בשלב מסכם ואחרון, ננהל תהליך רישום בית משותף אל מול הרשויות.