שירותי החברה

פיקוח | ניהול פרויקטים בבניה

מה כולל ניהול פרויקטים בבניה ונדל״ן?

• בדיקת זכויות – ביצוע בדיקת זכויות בהתאם לחוק התכנון והבניה, הנפקת דף זכויות עדכני,
   תכניות תקפות (תב"ע בתוקף) והוראות שעה מול הוועדה המקומית הרלוונטית.
• תכנון הנדסי ראשוני – תכנון תמהיל דירות אפשרי, תכנון אדריכלי ראשוני.
• ניתוח שוק וצפי מכירות, ניתוח פרויקטים דומים באזור ותכניות חדשות אחרות המקודמות באזור הפרויקט.
• כתיבת דו"ח כדאיות כלכלית (שמאי) הכולל עלויות בניה חזויות, צפי תשלומי מס, תכנון תזרים ומכירות.

ראו: פרויקט פינוי בינוי | תמא 38

• מינוי מנהל פרויקט המלווה את היזם ואת הפרויקט לכל אורך הדרך
• אפיון הפרויקט, תיק מידע, תיאום ציפיות לגבי סוג הפרויקט, תמהיל דירות, לוחות זמנים, תמהיל יחידות ועוד
• גיבוש צוות הנדסי, מינוי אדריכל, קונסטרוקטור, יועצים מקצועיים (תנועה, חשמל, קרקע, נגישות וכד')
• תכנון מפורט של הפרויקט, גיבוש גרמושקה להגשה להיתר בניה עד קבלת החלטת ועדה לאישור הפרויקט
• השלמת התכנון מול צוות היועצים והאדריכל, הכנת תכניות עבודה מפורטות ותוכניות למכרז
• כתיבת מפרט מכר יחד עם היזם
• תאום מול המשווק ואספקת החומר הדרוש להנפקת תכניות מכר
• הכנת כתב כמויות בהתאם לתוכניות העבודה ובהתאם לתוכניות היועצים
• פרסום וניהול מכרז קבלנים ובחירת קבלני משנה לביצוע
• ניהול פיננסי במהלך הפרויקט בתאום עם היזם
• קבלת היתר

ראו: ניהול קבוצות רכישה | תמ׳׳א 38

• דו"חות ליזם ושיקוף התהליך באופן שוטף
• ביצוע אינטגרציה וסופר-פוזיציה לתוכניות העבודה
• פיקוח הנדסי וניהול הביצוע
• ניהול קבלנים וקבלני משנה, ניהול אינטגרטיבי עומקי ורוחבי
• נוכחות עקבית באתר הבניה, ביצוע ישיבות מעקב
• ניהול תקציב הבניה ומעקב אחר הכמויות בהתאם לתוכניות הביצוע
• ניהול תהליך שינויי דיירים מול הדיירים מטעם היזם
• ניהול וקבלת טופס 4 – ומסירת הדירות

מערכת ניהול מתקדמת JUSTMANAGE

תכנון, ניהול פרויקטים בבניה ונדל"ן הינו תהליך מורכב, רווי אתגרים. תוכנת JUSTMANAGE מסייעת לנו לייעל את תהליכי ניהול הפרויקט עם כלי ניהול, שליטה ובקרה ידידותיים ורבי עוצמה.
הודות לתוכנה, ניתן לקבל ולשקף ללקוח מידע פשוט ומהיר הנוגע לשלבי ביצוע הפרויקט, תכנון מול ביצוע, הפקת דו"חות ומשימות פתוחות. כל אלו מסייעים לקבלת החלטות נכונות בזמן אמת וכפועל יוצא – להתקדמות יעילה של הפרויקט ולהצלחתו.

ניהול פרויקטים בבניה - פורטל דיירים

פורטל דיירים באתר החברה מאפשר לכל דייר אזור אישי בו ישוקפו לו תמונת הפרויקט,
סטטוס התקדמות דירתו, מידע ועדכונים שוטפים.