שירותי החברה

הדרך

לפינוי בינוי

פינוי-בינוי היא אחת השיטות העיקריות בפרויקטי התחדשות עירונית (על ההבדל בינה לבין תמ"א 38/2 – הריסה ובניה ניתן להעמיק במאמר באתר בלשונית מאמרים).

בפינוי בינוי מפנים את המבנים הישנים במתחם שהוכרז לפינוי בינוי ובמקומם מקימים מבנים חדשים יחד עם מרחבים ציבוריים חדשים ונוספים לרווחת התושבים, שידרוג משמעותי של איכות החיים, פתרונות תנועה ותשתית מחודשת, ומבני ציבור ומסחר – בהתאם להגדרות הרשות המקומית.יתרת הדירות במתחם (שאינן חוזרות לבעלי הזכויות) שייכות ליזם ונמכרות על-ידו לצורך מימון הפרויקט וכך נוצרת הסינרגיה.

bg--inib

Initiate

תנאים

לפינוי בינוי

הסכמות בעלי הזכויות
מתחם המוכרז לפינוי

בינוי במשרד השיכון

בחתימת 50% מהמתחם

הגשת תב"ע חדשה ל"פינוי בינוי"

בחתימת 67% מהמתחם

ניתן להגיש תביעה לחיוב דיירים סרבן/ים

בחתימת 100% מהמתחם

ביצוע הפרויקט

אישור עקרוני של אגף התכנון ברשות המקומית

השלבים

בפינוי בינוי

1

חתימה על טופס הצהרת כוונות לפיו בעלי הזכויות במתחם מעוניינים להתקשר עמנו כיזם הפרויקט. בפרק זמן ראשוני זה של כשנה אנו משקיעים בקידום הבדיקות הנחוצות לביצוע הפרויקט לרבות.

2

מינוי נציגות דיירים – בכל בניין או למתחם מולה יעבוד היזם.

3

בחירת בעלי הזכויות – עו"ד מטעמם אשר ייצג אתכם בתהליך (אנו נממן את שכר טרחתו המלא).

4

תכנון אדריכלי והכנת חוזה.

5

במקביל ובמשולב לפעילות הנ"ל נקיים עם בעלי הזכויות מו"מ בנוגע לחוזה, לתכנון האדריכלי והמפרט הטכני של המבנה והדירות. נבצע תכנון ועיצוב אדריכלי, נעביר לבעלי הזכויות אינפורמציה תכנונית מלאה על הפרויקט ונכין חוזה בהתאם.

6

חתימת חוזה והסכם התקשרות מול בעלי הזכויות.

7

אישור ראשוני של תכנון הפרויקט, כולל הדמיות, תשריטים, מפרט טכני וכד'.

8

אישור תב"ע מול הרשויות, הוצאת היתר.

9

מתן ערבויות לבעלי הזכויות.

10

ביצוע הפרויקט – פינוי הדיירים מהמבנים המיועדים להריס (יינתן שכ"ד), הריסת המתחם ובניה חדשה ולסיום טופס 4 ואכלוס חזרה.