מרכז ישראל - פרויקט פינוי בינוי

אודות מרכז ישראל

מרכז ישראל הינה חברה באחזקה משותפת של "מרכז העיר אחזקות" ושל מר. ישראל גרוס לו עסקי נדל"ן מגוונים בעיקר בארה"ב. "מרכז ישראל" עוסקת בפעילות נדל"ן גלובלית ענפה ובעלת חזון להעמקת הפעילות העסקית בארץ. החברה מתמחה בייזום פרויקטי התחדשות עירונית ובניהם פינוי בינוי.

החברה עוסקת בפרויקטים של התחדשות עירונית הכוללים איתור, תכנון וביצוע של מתחמי פינוי בינוי ופרויקטים גדולים במתכונת תמ"א 38 במרכזים עירוניים מבוקשים.

החברה דואגת לפעול בשיתוף הרשות המקומית ומפתחת מתחמים משולבים של מגורים, מסחר, מבני ציבור ותעסוקה.

פרויקט פינוי בינוי

 • מתחם גדות ים – בת ים

פרויקט פינוי בינוי של בנייני המגורים ברחובות העצמאות/הרצל/ז'בוטינסקי/ארלוזורוב

קאפה (תצ"א)

במסגרת הפרויקט יפונו וייהרסו כל הבניינים הישנים במתחם ויבנו בניינים חדשים, בכפוף למדיניות העירייה, התקנים, החקיקה שבתוקף, ולתב״עות החלות ברשות המקומית.

הפרויקט יביא לשיפור משמעותי באיכות החיים, בבטיחות ובביטחון האישי של כל דייר במתחם.

בנוסף, צפויה עלייה משמעותית בערך הנכס של כל אחד מבעלי הזכויות במתחם.

היזם נושא בכל העלויות הכרוכות בפרויקט במתכונת פינוי בינוי – ללא יוצא מן הכלל (לרבות, אך לא רק, אגרות, תשלומי מיסים, היטלים עירוניים לרבות היטל השבחה ממשלתיים, שכר ליועצים בפרויקט, לבעלי מקצוע, שכ"ט עו"ד ועוד. כן נושא היזם בעלויות פינוי הדיירים מהדירות, שכ"ד לתקופת הביצוע וכן בכלל ערבויות הביצוע הנדרשות לדיירים.

מחלקת ניהול קשרי לקוחות של החברה מלווה את הדיירים מיציאה לדרך ועד למפתח וכניסה לדירה החדשה. כמו כן, באתר האינטרנט של החברה קיים "פורטל", המספק לדיירים מידע שוטף על התקדמות הבנייה.

מפרט רלוונטי לדירה בפינוי בינוי:

 • דירה חדשה בתוספת עד  25 מ"ר לקיים (כולל ממ"ד) והעומד בתקן רעידות אדמה
 • הוספת 12 מ"ר- מרפסת שמש.
 • הוספת 6 מ"ר- מחסן (לפי אישור תב"ע).
 • רמת גימור גבוהה ומפרט טכני עשיר שתקבע עם חברי נציגות הדיירים.
 • התקנת מעליות יוקרתית.
 • חנייה תת קרקעית בטאבו (בהתאם להנחיות הרשות) לכל יחידת דיור, חניה נוספת תלויה בפרויקט ובאישור תכנוני.
 • כל דירה תשודרג בעליית 2 קומות ללא תוספת עלות.
 • כל דייר יקבל מספר שעות עם אדריכל הפרויקט או אדריכל פנים ייעודי לתכנון המרחב הדירתי שלו (ללא שינוי חזיתות לתכנית המאושרת).

בטחונות וערבויות לדיירים:

 • ליווי בנקאי סגור לביצוע הפרויקט.
 • ערבות בנקאית עפ"י חוק המכר- ערבות בנקאית בשווי הדירה החדשה מיום פינוי הדירות, לאורך כל הליך הבניה ועד קבלת הדירה החדשה.
 • ערבות בנקאית עבור דמי השכירות.
 • ערבות בנקאית עבור שנת הבדק הראשונה לאחר סיום הבנייה ומסירת הדירות לבעלים.
 • פוליסות ביטוח מלאות לפרויקט לרבות ביטוח קבלנים.

הדרך לפינוי בינוי

פינוי-בינוי היא אחת השיטות העיקריות בפרויקטי התחדשות עירונית (על ההבדל בינה לבין תמ"א 38/2 – הריסה ובניה הקרויה בפי רוב פינו בינוי ניתן להעמיק במאמר הקיים באתר בלשונית מאמרים).

בפינוי פינוי הורסים את המבנים הישנים במתחם שהוכרז לפינוי-פינוי ובמקומם מקימים מבנים חדשים יחד עם מרחבים ציבוריים חדשים ונוספים לרווחת התושבים, שידרוג משמעותי של איכות החיים, פתרונות תנועה ותשתית מחודשת, ומבני ציבור ומסחר – בהתאם להגדרות הרשות המקומית. יתרת הדירות במתחם (שאינן חוזרות לבעלי הזכויות) שייכות ליזם ונמכרות על-ידו לצורך מימון הפרויקט וכך נוצרת הסינרגיה.

תנאי פרויקט פינוי בינוי:

 • הסכמות בעלי הזכויות:
  • 50% מכל בניין או 60% מהמתחם – ניתן להגיש תב"ע פינוי בינוי למתחם
  • 80% מכלל הדירות – להגיש תביעה לחיוב דייר סרבן
  • 100% – ביצוע הפרויקט.
 • מתחם המוכרז לפינוי-בינוי במשרד השיכון
 • אישור עקרוני של אגף התכנון ברשות המקומית
 1. חתימה על טופס הצהרת כוונות לפיו בעלי הזכויות במתחם מעוניינים להתקשר עמנו כיזם הפרויקט. בפרק זמן ראשוני זה של כשנה אנו משקיעים בקידום הבדיקות הנחוצות לביצוע הפרויקט לרבות.
 2. מינוי נציגות דיירים – בכל בניין או למתחם מולה יעבוד היזם
 3. בחירת בעלי הזכויות עו"ד מטעמם אשר ייצג אתכם בתהליך (אנו נממן את שכר טרחתו המלא).
 4. תכנון אדריכלי והכנת חוזה.

במקביל ובמשולב לפעילות הנ"ל נקיים עם בעלי הזכויות מו"מ בנוגע לחוזה, לתכנון האדריכלי והמפרט הטכני של המבנה והדירות. נבצע תכנון ועיצוב אדריכלי, נעביר לכם אינפורמציה תכנונית מלאה על הפרויקט ונכין חוזה בהתאם.

 1. חתימה על חוזה מול בעלי הדירות.

לאחר אישור השלב הקודם ייחתם בין היזם לבעלי הזכויות הסכם התקשרות מחייב שתנאיו יידונו ויסוכמו מול עורך הדין מטעמכם.

 1. אישור ראשוני בקווים כלליים – נציג בפניכם הדמיה של הפרויקט, תשרטים של קומת הכניסה, וכן מפרט טכני מלא.
 2. אישור תב"ע מול הרשות ברלוונטית והוועדה המחוזית
 3. תכנון והוצאת היתרי בניה.
 4. מתן ערבויות.
 5. ביצוע הפרויקט – במסגרת שלב זה יבוצע פינוי של כלל הדיירים מהמבנה, יינתן שכר דירה בהתאם להערכת שמאי ונתחיל בהריסת המתחם הקיים ובביצוע בנייה של המתחם החדש.
 6. קבלת טופס 4 ואכלוס בדירות החדשות.

( הערה: לוחות זמנים לביצוע יוגדרו בחוזה)

נשמח להשיב על כל שאלה