שירותי החברה

ניהול קבוצות רכישה

מה קבוצת רכישה רוצות? הקמת מבנה יציב במהירות רבה ובחיסכון ניכר.
מהו סוד הצלחתה של קבוצת רכישה? ניהול מיומן ונחוש.

קבוצות רכישה רבות הוקמו בתנופה גדולה, ונחלו אכזבה גדולה לא פחות, זאת משום שניהול ומימוש פרויקטים עבור קבוצת רכישה הם מורכבים מאוד ומאופיינים בחוסר ודאות לגבי: זכויות הבנייה, משך הזמן הנדרש, מחיר הנכס הסופי ויותר מכל – הצלחת הפרויקט בפועל.
אופן ניהול הפרויקט הוא בעל השפעה מכרעת על יכולתה של קבוצת הרכישה לממש את שאיפתה – דירות איכותיות, משתלמות ורווחיות, ולהימנע ממאבקים משפטיים ופיננסיים ארוכים ומייגעים.
מומחיותינו בארגון וניהול קבוצות רכישה, מאפשרת לנו להתנהל בחכמה ובנחישות גם בתנאי עבודה מורכבים, אל מול ספקים שונים, אינטרסים מגוונים, ריבוי דעות, שינויים ותסבוכות של הרגע האחרון.

אז מה אנחנו עושים?

אנו, מרכז העיר נדל"ן, ננהל, נפקח ונבצע את כלל שלבי התהליך, החל מבדיקת כדאיות הפרויקט ועד לאכלוס הדירות. בגישה אנושית ואישית, מתוך מחויבות ואחריות לטובת חברי הקבוצה, נעבוד אל מול נציגות הקבוצה ועורך הדין מטעמה במסירות, צעד אחר צעד.

שלבי ניהול הפרוייקט

• תאום ושיקוף תהליכים ולוח זמנים, עדכון חודשי וניהול פורטל דיירים
• בחינת זכויות וזכאויות אישיות
• סיוע במתן פתרונות פיננסיים ותיאום מימון

• שילוב מומחים רב תחומיים, תיאום בין הגורמים השונים
• נחישות מול הרשויות לקידום וזירוז התהליך עד להשלמתו
• הפקת תכניות ביצוע
• רישוי והגשה עד להחלטת ועדה
• ניהול והפקת תהליך לקבלת היתרי בנין מקוונים
• גיבוש היתר בניה (ניהול יועצים והגשות)

• ניהול מערכת איזון פיננסי בין חברי הקבוצה
• ניהול הגביה
• ניהול תהליך קבלת הליווי הבנקאי
• מעקב אחרי תקציב הפרויקט

• תכניות למכרז ותכניות לביצוע למול הקבלן
• ניהול מכרז הקבלנים בשילוב עורך הדין ונציגות הקבוצה
• סיוע בבחירת קבלן אופטימלי לביצוע הפרויקט – עפ"י החלטת הקבוצה

• ביצוע סופרפוזיציה לתכניות היועצים
• תיאום עם מפקח הנדסי מטעם הקבוצה או מינוי מפקח הנדסי מטעמנו
• פיקוח על שלבי הבניה, טיב הבניה, בדיקות מעבדה, בדיקת גמר והקפדה על מפרט טכני
• ניהול קבלנים וקבלני משנה, ניהול אינטגרטיבי לעומק ולרוחב

 השלמת תהליך רישוי, אכלוס הדירות ורישום בית משותף