האם יחול שינוי בהיתרי הבנייה בישראל?

"בעולם קיימים מודלים המאפשרים הוצאת היתר בנייה בחודשים ספורים – לשם ישראל חייבת לחתור"

מאמרים נוספים
שעשויים לעניין אותך